Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Popular Kft. (1142 Budapest, Komáromi út 22, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Popular Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.villamfurgon.hu/adatvedelem címen.

A Popular Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Popular Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Popular Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Popular Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Popular Kft

Székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-910622

Adószám: 14585847-2-42

Telefonszám: +36 70 283 6477

E-mail: popularkft@outlook.com

Az adatkezelővel a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Foglaláshoz/szerződéskötéshez szükséges személyes adatok

 • név
 • anyja neve
 • születési idő, hely
 • telefonszám
 • lakcím
 • személyi igazolvány szám
 • vezetői engedély szám

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása, megőrzési ideje, törlése

Foglaláshoz szükséges adatok előzetes megküldése emailben – 6 hónap

Bérleti szerződés, szerződéskötéshez szükséges adatokkal – 8 év

Amennyiben az e-mailben elküldött és elektronikus formában tárolt adatait töröltetni kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel!

A papír alapon tárolt bérleti szerződések – okiratok – megsemmisítése a törvényben foglalt megőrzési időt követően történik.

5. Technikai adatok

A Popular Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Popular Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Popular Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Popular Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

A kisteherautoberles.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Popular Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Kelt, Budapest, 2021.05.26.

Messenger icon